NYHEDSBREV

Nyhedsbrev nr. 1/2020

Kære alle medlemmer af Vordingborg Fjerkræklub.

Vi håber, I alle har det godt og er kommet godt igennem foråret og sommeren, som vi vist ikke gør noget forkert ved at betegne anderledes og udfordrende.

Ligesom andre klubber måtte vi i Vordingborg Fjerkræklub aflyse næsten alle klubaktiviteter i første halvår af 2020.

Nu skriver vi august, og det er nu henad de tider, hvor vi sædvanligvis begynder den endelige planlægning af efterårets og vinterens klubaktiviteter, blandt andet vaccinationsdage, hønsedag og udstilling.

Da der lige nu er en øgning i antallet af corona-smittede, og vi ikke ved, hvilken vej det går med smittetrykket i Danmark, har vi besluttet følgende:

1) Aflysning af besøg hos vor klubmester, Bjarne Nagel i slutningen af august. Vi håber, vi får mulighed for at besøge Bjarne Nagel næste år i stedet.

2) Aflysning af første vaçcinationsdag senere i august.

3) Aflysning af hønsedag i september.

Indtil videre holder vi fast i anden vaccinationsdag 1. november —både af hensyn til udstillere på vores egen udstilling i november og af hensyn til de af klubbens medlemmer, der planlægger at udstille på Landsudstillingen i december, hvis den kan afholdes som planlagt – og hvis nogle af vore medlemmer ønsker at udstille på lokale udstillinger, som ligger senere end vores.

Selvom der for en stor del er åbnet for aktiviteter i Danmark, ved vi endnu ikke, om der vil blive givet tilladelse til, at vi må holde vores årlige udstilling tredje weekend i november.

Og vi har heller ikke nogen fornemmelse af, hvor mange af jer, der vil udstille i år, såfremt det bliver tilladt.

Vi ønsker med dette nyhedsbrev at høre, hvor mange af jer, der planlægger at udstille i år, og hvor mange dyr, I i bekræftende fald forestiller jer, I ville kunne komme med.

Er der færre end 20 udstillere af duer, høns, dværghøns, kalkuner, gæs og ænder, og lander vi på under 200 katalognumre samlet, vil vi allerede nu aflyse den planlagte udstilling i 2020, og vi vil give besked til dommerne, at vi ikke får brug for deres hjælp i år.  

Vi har for et par år siden sikret os aftale med dommere til og med vort 100-års jubilæum i 2023, og vi regner da med, vi kan komme stærkt tilbage med en god og stor udstilling allerede i 2021, selvom vi eventuelt må aflyse dette års udstilling.

For at vi kan planlægge næste skridt, vil vi bede alle medlemmer om at svare på følgende:

1) Planlægger du at udstille på Vordingborg Fjerkræklubs udstilling i november 2020?

2) I bekræftende fald: hvor mange dyr forventer du ca. at tilmelde?

SMS eller ring til Marita (2172 0944) eller send en mail med svar – også til Marita (mep@wing-partners.com) senest den 13. august, således vi kan nå at få oplysninger om afholdelse eller aflysning af udstilling med i bladet ”Racefjerkræ” (”det grønne blad”).  

Deadline for indlæg til bladet er den 15., hvorfor vi beder om svaret fra jer senest 13. august.

Venlig hilsen
– og god sommer fortsat.

Bestyrelsen
(Johnny, Jan, Marita)