Bliv medlem

Det koster kun 100 kroner at blive medlem af Vordingborg Fjerkræklub for hele 2023.

For unge under 18 år koster det 50 kroner.

Har du lyst at blive en del af en hyggelig og aktiv klub, kan du kontakte os via kontaktformularen her på siden. Husk at angive dit navn, din adresse, telefonnummer og mail-adresse.

Foretrækker du at melde dig ind direkte, kan du via netbank indbetale kontingent – venligst kontakt bestyrelsen for kontonummer.

Foretrækker du at betale via MobilePay, kan kontingent betales direkte til klubbens MobilePay:

MobilePay-konto:  555342.

HUSK på betalingen at angive dit navn, adresse, telefonnummer samt mail-adresse.

Kontingent følger kalenderåret, så jo tidligere på året du melder dig ind, jo mere får du for dine 100 henholdsvis 50 kroner. 

Husk på indbetalingen at skrive dit fulde navn, adresse, telefonnummer samt mail-adresse.

Alle er velkommen i klubben – om du er meget erfaren fjerkræavler og eventuelt udstiller fjerkræ, om du holder havehøns, lige er begyndt med fjerkræ, eller om du går med planer om at holde fjerkræ.

Velkommen hos os i Vordingborg Fjerkræklub.