Kolonien

Der er 28 grunde i Vordingborg Fjerkrækoloni. Hver grund er på 144 m2. Læs mere om kolonien her

Share on Facebook