Opdrættere

Her kan du finde nogle af klubbens opdrættere af høns, ænder, gæs, kalkuner, duer og sirfjerkræ.

Medlemmer af Vordingborg Fjerkræklub, som ønsker optagelse på listen, bedes sende mail til sidens webmaster på følgende mailadresse: info@vordingborg-fjerkraeklub.dk  

I mailen bedes angivet dit navn,  dit (mobil)telefonnummer og eventuel mailadresse samt hvilke racer og farver, du ønsker med i din optagelse på opdrætterlisten.  Har du en hjemmeside om dit fjerkræhold, og ønsker du henvist til denne også, er du velkommen til at medsende webadressen på den, og den vil blive annonceret sammen med dit telefonnummer og mailadresse.